fbpx

Wiktoria Magnuszewska – Prezeska

Obrończyni praw człowieka. Stypendystka United World Colleges i UCL Malcolm Grant for Leadership Potential. Od 2017 do 2019 roku ze środków Unii Europejskiej realizowała projekty kulturalno-społeczne we Wrocławiu. W 2020 roku zainicjowała i przez dwa lata prowadziła ruch społeczny oraz kolektyw broniący praw mniejszości, który dostał nominację LGBT+ Diamond Awards 2021 Najlepszej Organizacji Partnerskiej. Dzięki prowadzonym działaniom doprowadziła do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki ze stroną społeczną. Pracowała przy start-up’ie skupionemu na walce z ubóstwem menstruacyjnym w Pakistanie. Od 2021 roku współpracuje z organizacją Otwarty Dialog, gdzie skupia się na działaniach na rzecz praworządności i praw osób LGBTQIA oraz kobiet. Jej doświadczenie obejmuje współpracę z Parlamentem Europejskim, międzynarodowymi organizacjami obrony praw człowieka takimi jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa. Systematycznie współpracuje z ciałami naukowymi, takimi jak Du Genre La Sexualite EUR Sciences Sociales, iCourt, Centre for European Politics at University of Copenhagen czy The Lancet Magazine, zwiększając świadomość na temat problemów demokratycznych w Polsce. Członkini Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet oraz Komitetu Doradczego Rankingu Szkół LGBTQ+.

Ata Aneta Miechowicz

– od 2006 r. (do 2016 r. w Klinice Prawa przy EWSPiA, a od 2018 r. we własnej kancelarii)  udziela bezpłatnych porad prawnych osobom,  których nie stać na płatne porady prawne, przede wszystkim ofiarom przemocy domowej.

– w 2020 r. współorganizator akcji „Korona Ci z głowy nie spadnie” , która miała na celu pomoc w zapewnieniu opieki dla dzieci medyków,  zaopatrzenie najuboższych dzieci w laptopy do pracy zdalnej, pomoc seniorom w załatwianiu podstawowych spraw życiowych oraz koordynację grupy wolontariackiej.

– od 24 marca 2022 r.,  w ramach reaktywacji akcji współorganizuje zbiórki na rzecz osób z Ukrainy, przede wszystkim rzeczy niezbędnych dla dzieci przebywających w sierocińcu we Lwowie, w tym zapewniając własny transport.  W tym zakresie współpracuje z Fundacją Duża Mama w Rzeszowie, Duże Serce w Rzeszowie, Fundacja Rozwoju Regionów, Fundacja Otwarty Dialog.

– od 2015 r.,  prowadzi w szkołach zajęcia z konstytucji , brała udział w tygodniu konstytucyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

– od 2017 r., prowadzi w szkołach zajęcia dotyczące stosowania prawa oraz praw i obowiązków osób małoletnich, uczestniczy jako ekspert w dniach zawodowca

– prowadzi działalność przybliżającą zwykłym ludziom zawiłości prawne, tworzy wzory pism, tłumaczy przepisy prawne  dotyczące osób uchodźczych. 

– uczestniczy jako ekspert w projekcie Latarniczki, prowadzonym przez Fundację Strajk Kobiet, skierowanym do osób które mają styczność z przemocą rodzinną.

Ewa Weber – w Radzie Fundacji

ewa weber ładne zdjęcie pro

Przez większość życia związana z edukacją, miała okazję pracować m.in. jako nauczyciel i współpracować z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Mając wielki szacunek dla praworządności, demokracji i z trudem wywalczonej w Polsce wolności obywatelskiej, włączyła się w życie Fundacji w przypływie poczucia zgrozy z uwagi na notoryczny brak poszanowania prawa, który w ostatnich latach stał się normą w Polsce. W Fundacji stara się wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe, by zapewnić sprawne funkcjonowanie i jakość szeroko pojętej komunikacji on-line. 

Przewiń do góry