fbpx

MISJA FUNDACJI

 • Wspieranie wszelkich aspektów działalności edukacyjnej, uświadamiającej obywateli ich prawach do obrony w sytuacjach konfrontacji z prawem polskim
 • Ochrona i uświadamianie o prawach obywatelskich w Polsce
 • Podnoszenie szans przyznania każdemu obywatelowi prawa do posiadania obrońcy
 • Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna rodzinom osób zatrzymanych na 48 godzin
 • Wyrównywanie szans dostępu wszystkich obywateli do obrony oraz opieki psychologicznej 
 • Profilaktyka i zapobieganie przemocy w przestrzeni publicznej
 • Polepszanie współpracy ze wszelkimi organami mającymi prawo do zatrzymania na 48 godzin i poszanowanie prawa dostępu obywateli do obrońców i lekarzy
 • Szerzenie świadomości praw obywatelskich oraz uświadamianie zmian prawnych, ułatwiających rozumienie swojej sytuacji oraz miejsca w jakim obywatel się znalazł
 • Tworzenie równych szans dostępu do opieki prawnej oraz psychologicznej 
 • Wspieranie wzrostu świadomości społecznej przez obywateli, w szczególności wobec praw obywatelskich
 • Popularyzowanie działalności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji.

CELE FUNDACJI

1.

Brak konieczności codziennego wsparcia adwokackiego w życiu, nieznajomość prawa oraz nie jednokrotny szok jaki towarzyszy osobie zatrzymywanej przez organy ścigania, powodują, iż taka osoba pozostaje sama, bez obrońcy i świadomości swoich praw. 

Fundacja +48 to zmienia! URUCHAMIAMY TELEFON ZATRZYMANYCH czynny 24 godziny na dobę, dostępny w każdym regionie Polski dla wszystkich, którzy zostają zatrzymani na 48 godzin.

Jest to jeden, łatwy numer telefonu na cały kraj. Zapamiętując go, ułatwiamy każdemu obywatelowi Polski zagwarantowanie opieki prawnej, którą zapewnia Fundacja przez 48 godzin od zatrzymania. Usługa prawna przez 48 godzin jest bezpłatna.

2.

Mając świadomość, iż wielokrotnie dochodzi do zatrzymań przy osobach najbliższych – gwarantujemy opiekę psychologiczną rodzinie i najbliższym osoby zatrzymanej na 48 godzin od zatrzymania. Opieka psychologiczna przez ten czas jest bezpłatna.

3.

Edukujemy w zakresie  praw obywatelskich, a w szczególności uświadamiamy o prawach jakie przysługują, tak, jak się zachować, gdy do niego dojdzie.

Przewiń do góry