fbpx

Kara pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności jest nakładana przez sąd prawomocnym wyrokiem. Oznacza to, że od wyroku pierwszej instancji przysługuje oskarżonemu prawo do apelacji do sądu drugiej instancji. Wyrok drugiej instancji zazwyczaj jest prawomocny i może podlegać wykonaniu, jednak oskarżony ma dalszą drogę prawną. Kasacja, TSUE, ułaskawienie.
Przewiń do góry