fbpx

Zagłosuj na Atę Anetę Miechowicz w plebiscycie Kryształowe Serca

Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym i administracyjnym. Zaangażowana w pomoc pro bono osobom ubogim. Prowadzi zajęcia edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu znaczenia konstytucji w życiu obywateli.

GŁOSUJ: https://krysztaloweserce.kirp.pl/glosowanie/

Z wyróżnieniem ukończyła prawo w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię radcy prawnego w Warszawie. Wyróżnia się świadczeniem bezinteresownej pomocy na rzecz osób fizycznych, społeczności lokalnych i instytucji realizujących cele publiczne. Jest osobą o wysokim stopniu empatii, potrafi słuchać i dostrzega potrzeby innych. Swoją postawą i zaangażowaniem w krzewienie edukacji prawnej przyczynia się do zwiększania się świadomości prawnej obywateli. Uczestniczy w akcjach, podczas których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Od 2006 roku (do 2016 roku w Klinice Prawa przy EWSPiA, a od 2018 roku we własnej kancelarii) udziela bezpłatnych porad prawnych osobom, których nie stać na porady odpłatne, przede wszystkim ofiarom przemocy domowej.

W 2020 roku współorganizowała akcję Korona Ci z Głowy Nie Spadnie, która miała na celu pomoc w zapewnieniu opieki dla dzieci medyków, zaopatrzenie najuboższych dzieci w laptopy do pracy zdalnej, pomoc seniorom w załatwianiu podstawowych spraw życiowych oraz koordynację grupy wolontariackiej. Od 24 marca 2021 roku w ramach reaktywacji akcji współorganizuje zbiórki na rzecz osób z Ukrainy, przede wszystkim rzeczy niezbędnych dla dzieci przebywających w sierocińcu we Lwowie, zapewniając własny transport. W tym zakresie współpracuje z Fundacją Duża Mama w Rzeszowie, Duże Serce w Rzeszowie, Fundacja Rozwoju Regionów oraz Fundacja Otwarty Dialog.

Od 2017 roku prowadzi w szkołach zajęcia z konstytucji, brała udział w Tygodniu Konstytucyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Prowadzi także w szkołach zajęcia dotyczące stosowania prawa oraz praw i obowiązków osób małoletnich, uczestniczy też jako ekspert w dniach zawodowca.

Prowadzi działalność przybliżającą ludziom zawiłości prawne, tworzy wzory pism, tłumaczy przepisy prawne dotyczące uchodźców. Jako ekspert uczestniczy w projekcie Latarniczki, prowadzonym przez Fundację Strajk Kobiet, skierowanym do osób mających styczność z przemocą rodzinną. Bezpłatnie wspiera prawnie działalność Stowarzyszenia Homokomando i Fundacji Plus 48.

Przewiń do góry